รถทัวร์สายระนอง-นครศรีธรรมราช เสียหลักพลิกคว่ำ ผู้โดยสารเจ็บ 27

รถทัวร์สายระนอง-นครศรีธรรมราช เสียหลักพลิกคว่ำ ผู้โดยสารเจ็บ 27

 

ระนอง-วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.10 น.ได้เกิดรถทัวร์บริษัทวรดิลกทัวร์หมายเลขทะเบียน 10-1167 ระนอง บรรทุกผู้โดยสาร 25 คน พนักงานขับรถ 1 คน เจ้าหน้าที่ประจำ 1 คน รวม 27 คน จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปจังหวัดระนอง เสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง เป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ 27  ราย สถานที่เกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 41 กม.ที่ 109+500 หมู่ที่ 3  บ้านหนองปลิง ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับรายชื่อผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 27 คน ประกอบด้วยนางวิกานดา  บุตรศิริ,นายมนูญ  ไกรทอง นายมนต์ไกร  ชูทอง  นางอังสุมาลิน  สุขช่วง  นางนิตยา   ทับแก้ว  นางกรรณิกา  นิลเพชร  นางสมทรง   เยี่ยมแสง  นายวิโรจน์  อุปการแก้ว  นางวิไล  คงแก้ว

นายธีรศักดิ์   นวลขาว  นางดวงกมล  รามทิพย์  นายนภดล   รอดจิต  นายโชฏกรรณ์   ไอก์เนอร์  ชาวต่างชาติ   เอชาย พม่า อองขอน  พม่า นายนัฐมน  ชูอ่อน  นางเกตุสุด ณ นคร  แง  พม่า

นางสุจารี อาอาล  นางละม่อม  จันทร์นิขัต   นางเพรานิตย์  ภิรมย์  นายอนันต์  เรืองปาน  นายสุริยา  คงบุญ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น