ชาวสวนทุเรียนระนอง หวั่นอากาศแปรปรวน กระทบผลผลิตทุเรียน

ชาวสวนทุเรียนระนอง หวั่นอากาศแปรปรวน กระทบผลผลิตทุเรียน

ระนอง-นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายวสันต์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไม้ผล ทุเรียน ณ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พบว่าปี 2563

สถานการณ์การผลิตค่อนข้างแปรปรวน เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศ ทำให้ผลผลิตมีหลายรุ่น

ผลผลิตในฤดูปกติจะเริ่มออกสู่ตลาดประมาณเดือน พฤษภาคม เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือน สิงหาคม และคาดว่าออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือน กรกฎาคม ซึ่งจังหวัดระนอง มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 39,184 ไร่ พื้นที่ปลูกอำเภอละอุ่น 15,066 ไร่

 

สำหรับพื้นที่ปลูกทุเรียนในอำเภอละอุ่นมากที่สุดคือตำบลในวงเหนือ และตำบลในวงใต้ มีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จำนวน 795 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 11,555 ไร่ และในรอบปีที่ผ่านมาสร้างมูลค่าประมาณ 826 ล้านบาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น