ระนองเดือดร้อนจากภัยแล้งกว่า 5,000 ครัวเรือน อบจ.ระนอง เร่งระดมรถน้ำช่วยเหลือ

ระนองเดือดร้อนจากภัยแล้งกว่า 5,000 ครัวเรือน อบจ.ระนอง เร่งระดมรถน้ำช่วยเหลือ

ระนอง-นายวรานนท์  เกลื่อนสิน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กล่าวว่า จากสภาวะฝนที่ทิ้งช่วงนานกว่า 5 เดือนในพื้นที่ จ.ระนอง ส่งผลให้ขณะนี้จังหวัดระนองประสบภัยแล้งทั้ง 5 อำเภอ กว่า 5,000 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค มีการร้องขอความช่วยเหลือมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองให้ช่วยเหลือ ทาง อบจ.ระนองจึงได้สั่งระดมรถน้ำออกให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำตลอดทั้งวันตามพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

โดยล่าสุดในวันนี้ 15 ก.พ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง กล่าว ปภ.ระนองพร้อมด้วย เทศบาลบางริ้น  เทศบาลตำบลราชกรูด เทศบาลตำบลหงาว อบต.หงาว และองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ร่วมเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกขึ้น เพื่อ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

ซึ่งระหว่างนี้นอกจากการนำนำไปยังจุดที่แห้งแล้งซ้ำซากเจ้าหน้าที่ทหารยังได้ออกตรวจไปยังพื้นที่ต่าง ๆที่คาดว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง แต่ไม่สามารถสื่อสารมาถึงยังหน่วยงานได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปหาประชาชนยังพื้นเดือดร้อนอย่างถ้วนหน้าตามนโยบายของกองทัพบกที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

แสดงความคิดเห็น