พุทธศาสนิกชนไทย-พม่า ร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาวัดระนองคึกคัก

พุทธศาสนิกชนไทย-พม่า ร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาวัดระนองคึกคัก

ระนอง-นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวระนอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้ มีใจความสำคัญ คือ “การทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

ทั้งนี้ ในวันมาฆบูชายังได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ มีพระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมายเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งตามปฏิทินจันทรคติของไทยถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส หรือเดือน 8 สองหน ก็จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น