แรงงานชาวเมียนมานับหมื่นคนร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวัดระนอง

แรงงานชาวเมียนมานับหมื่นคนร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวัดระนอง

ระนอง—แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทำงานใน จ.ระนอง เดินทางร่วมทำบุญตามวัดต่างๆในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในจังหวัดระนองอย่างคึกคัก
นายพรเทพ ผ่องศรี และนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เทศบาลเมืองระนอง ส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ พระมหาเจดีย์ศรีระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให่พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและประพฤติปฏิบัติมุ่งมั่นรักษาศีล 5 เพื่อสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน และในช่วงค่ำจะมีพิธีสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนรอบอุโบสถในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกโดยการแสดงปฐมเทศนาคือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย.นอกจากนี้ยังพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานในจ.ระนองจำนวนมากนับหมื่นคนได้ออกมาทำบุญตามวัดต่างๆมนจ.ระนองกันอย่างคึกคัก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น