ชาวสวนกาแฟระนอง เฮ! เอกชนตั้งจุดรับซื้อช่วยพยุงราคา

ชาวสวนกาแฟระนอง เฮ! เอกชนตั้งจุดรับซื้อ ช่วยพยุงราคา

 

ระนอง –สำนักงานสหกรณ์ระนอง ,ธนาคาร ธ.ก.ส.ระนอง ร่วมเป็นพยานซื้อขายเมล็ดกาแฟบริษัทเอกชน 200 ตัน ที่เข้ามาตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่เพื่อช่วยพยุงราคาซื้อขายให้ชาวสวนกาแฟ มูลค่า 14 ล้านบาท

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ธนาคาร ธกส.สาขากระบุรี จังหวัดระนอง นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคาร ธกส. ระนอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด ร่วมเจรจาในการลงนามสัญญาซื้อขายกาแฟ ระหว่างบริษัท รุ่งเรืองเกษตรเจริญ (2016) จำกัด และบริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายอภิชาติ กรมาทิตสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดระนอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ครั้งนี้ ซึ่งในรอบแรกบริษัทเอกชนตกลงทำสัญญาซื้อขายเมล็ดกาแฟ จำนวน 200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 14 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิก บ้านในกรัง ที่ผลิตกาแฟคุณภาพให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

จากนั้นทั้งหมดได้ลงพื้นที่ดูแปลง ผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรสมาชิก บ้านในกรัง ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทเอกชนฯ ที่รับซื้อเมล็ดกาแฟ บ้านในกรัง ว่ากาแฟที่ปลูกเป็นกาแฟที่มีคุณภาพ

นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จังหวัดระนองกล่าวว่า สำหรับในฤดูกาลผลิต 2562/63 สหกรณ์จังหวัดระนอง ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกกาแฟ โดยจะต้องพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถเป็นผู้ซื้อ/ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน จึงได้ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาผลิตคุณภาพกาแฟและหาช่องทางการตลาดให้

โดยได้นำหลักการตลาดนำการผลิตมาใช้ มีการประสานเจรจาหาบริษัทคู่ค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงให้ความรู้กับเกษตรกรในการปลูกและพัฒนากาแฟให้มีคุณภาพเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ด้วย

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง