ไทยสมายล์ เล็งเปิดบินเส้นทางระนอง-กรุงเทพ-ระนอง รับขยายตัวท่องเที่ยว

ไทยสมายล์ เล็งเปิดบินเส้นทางระนอง-กรุงเทพ-ระนอง รับขยายตัวท่องเที่ยว

ระนอง-จังหวัดระนอง ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสายการบินไทยสมายล์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความเป็นไปได้ในการเพิ่มสายการบินในจังหวัดระนอง โดยนางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ลงพื้นที่ดูด้วยตนเอง ก่อนนำไปสู่การตัดสินใจ

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ล

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าทางจังหวัดระนอง พร้อมภาครัฐ เอกชน ร่วมหารือกับนางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และคณะ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลของจังหวัดหวัดระนอง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ข้อมูลการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ จากการพูดคุยหารือกัน พบว่าปัจจุบันจังหวัดระนองยังประสบปัญหาการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะมาจังหวัดระนอง

เนื่องจากเมื่อลงจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วต้องเดินทางไปต่อเครื่องที่สนามบินดอนเมืองก่อนที่จะมาจังหวัดระนอง ทำให้ผู้เดินทางต้องเสียเวลาในการเดินทาง และบางครั้งก็ไม่ทันเที่ยวบิน และด้านการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศก็ต้องไปส่งยังจังหวัดอื่นที่มีเครื่องไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่อนข้างสูง และจากการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของเอกชนพบว่ามีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศสนใจและต้องการที่จะมาเที่ยวจังหวัดระนอง แต่ก็ประสบกับปัญหาดังกล่าว โดยทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และคณะ ได้ขอข้อมูลไว้และเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ร่วมให้ข้อมูล

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า การมาวันนี้เพื่อมาปรึกษาและรวบรวมข้อมูลความเป็นไปได้ในการเพิ่มสายการบินในจังหวัดระนอง ซึ่งจังหวัดระนองมีจุดแข็งในหลายๆด้าน มีทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก และบ่อน้ำแร่ร้อนที่มีคุณภาพ อยู่ภายในจังหวัดเดียวซึ่งจังหวัดอื่นไม่มี มีศักยภาพในการท่องเที่ยว มีวัฒนธรรมที่สวยงาม จึงอยากจะได้ข้อมูลจากทุกๆภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในครั้งนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น