ระนองจัดตั้งธนาคารปูม้าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปูม้าก่อนคืนสู่ทะเล

ระนองจัดตั้งธนาคารปูม้าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปูม้าก่อนคืนสู่ทะเล

ระนอง-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน ม.1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง จัดตั้งธนาคารปูม้าโดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าเพื่ออนาคตลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านจะได้มีสัตว์น้ำให้จับอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สนง.สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์สัตว์น้ำในทะเลมีปริมาณลดอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากแต่ยังคงมีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า แต่ยังขาดองค์ความรู้รวมถึงอุปกรณ์และเงินทุน สหกรณ์จังหวัดระนองจึงได้เข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาลในการประกอบอาชีพเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในเกาะพยามแห่งนี้ จะใช้วิธีแนะนำชาวประมงบนเกาะที่จับปูม้าไข่มาได้ ก็จะขอให้มาขายที่ธนาคารปูแห่งนี้ เพื่อจะได้นำปูมาฟื้นฟูและรอจนกว่าแม่ปูจะสลัดไข่แล้วนำลูกปูคืนสู่ทะเล ส่วนตัวแม่ปูก็จะส่งขายพ่อค้าแม่ค้าหรือร้านอาหารในพื้นที่ จ.ระนอง ซึ่งลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวบนเกาะพยาม เพื่อจะได้กินปูม้าทะเลสดๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะพยามแห่งนี้เป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจได้ร่วมกันบริจาคเงินเล็กๆ น้อย ๆ ไว้เป็นทุนให้กับทางกลุ่มผู้ดูแลธนาคารปูแห่งนี้ เพื่อใช้ในการรับซื้อปูมาอนุบาลก่อนปล่อยลงทะเล ถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มากแต่ทุกคนก็ยินดีที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า เพื่อในอนาคตลูกหลานและชาวประมงพื้นบ้านก็สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป //////

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น