X

ครูระนองกว่าพันคนร่วมกิจกรรมงานวันครู

ครูระนองกว่าพันคนร่วมกิจกรรมงานวันครู

ระนอง-(16 ม.ค.63) ที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 64 ของจังหวัดระนอง ประจำปี 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”และทำการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น

โดยมี นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระนองเข้าร่วม ซึ่งสำหรับการจัดงานวันครูในครั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับประชาชน และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งในปีนี้มีครูเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์บูชาบูรพาจารย์ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูผู้มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ครูผู้เสียสละเพื่อสังคมและครูแสนดี

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง