X

ระนอง ลงนาม MOU เมืองซานเหมินเซียะ ร่วมมือด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

ระนอง ลงนาม MOU เมืองซานเหมินเซียะ ร่วมมือด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวในระหว่างการนำคณะจังหวัดระนอง ประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน ร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน กับ เมืองซานเหมินเซียะ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างจังหวัดระนองกับเมืองซานเหมินเซียะ มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ระหว่างจังหวัดระนองกับเมืองซานเหมินเซียะ ทั้งนี้เมืองซานเหมินเซียะโดยรัฐบาลจีน ได้เชิญคณะจากประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมเมืองและหน่วยงานต่างๆเพื่อหารือด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองเมือง

โดยคณะฯได้เข้าร่วมประชุมหารือพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนกับคณะกรรมาธิการเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และเทศบาลนคร เยี่ยมชมและร่วมประชุมทางวิชาการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคซานเหมินเซียะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Sanmenxia Lao Country ,เยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมเติ้งฟง ( หยางเฉิง) ราชธานีโบราณ, เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ถ้ำหินหลงเหมิน รวมถึงหารือการเดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดระนองของคณะกรรมาธิการเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และเทศบาลนคร ด้วย

 

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต่อว่าที่ผ่านมา จ.ระนองกับจังหวัดต่างๆของจีนร่วมพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน พร้อมหารือลู่ทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศและในด้านต่างๆของจีนกับจังหวัดระนองให้มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง