ทหารเมียนมาขนของขวัญแจกเด็กโรงเรียนระนอง เชื่อมสัมพันธ์ชายแดน

ทหารเมียนมาขนของขวัญแจกเด็กโรงเรียนระนอง เชื่อมสัมพันธ์ชายแดน

 

ระนอง-นาวาเอกภริศวร์  วงษ์เพ็ญศรี  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมา กล่าวว่า ในวันนี้ 13 ม.ค. 2563 ทางศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมา จ.ระนอง-เกาะสอง ได้ให้การต้อนรับนาวาโทโกโกเล็ต  ผู้บัญชาการสถานีที่ 58  เกาะย่านเชือก เขตตะนาวศรี

ซึ่งเดินทางมาพร้อมคณะนายทหารมายังโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ตั้งอยู่ ม.5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนชาวเมียนมาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนฝั่งไทย ทั้งยังได้นำของขวัญวันเด็กมาแจกให้กับเด็กๆ ทั้งเด็กไทยและเด็กมา เนื่องในวันเด็กของไทย และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง 2 จังหวัดชายแดน ระนอง-เกาะสอง

นาวาโทโกโกเล็ต  ผู้บัญชาการสถานีที่ 58  เกาะย่านเชือก เขตตะนาวศรีกล่าวว่า  ขอขอบคุณชาวไทย คนไทย หน่วยงานของไทยที่ดูแลชาวเมียนมา รวมทั้งเด็กๆชาวเมียนมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการศึกษา การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อแสดงการขอบคุณ และเยี่ยมเยียนเด็กๆ รวมทั้งการนำของขวัญมาให้เด็กๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ที่สำคัญคือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ

นางสุพรรษา  กรอกสำโรง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ กล่าวว่า  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์เป็น 1 ใน 79 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทุกคนได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง  ได้เรียนรู้ภาษาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและภาษา โดยปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 129 คน เป็นนักเรียนไทย 9 คน นักเรียนชาวเมียนมา 120 คน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น