ระนองเตรียมกวาดล้างแรงงานผิดกฎหมายหลังหมดเขตการขออนุญาตทำงาน

ระนองเตรียมกวาดล้างแรงงานผิดกฎหมายหลังหมดเขตการขออนุญาตทำงาน

ระนอง-จัดหางานจังหวัดระนอง เตรียมกวาดล้างแรงงานผิดกฎหมายหลังหมดเขตการขออนุญาตทำงานตามที่รัฐบาลกำหนด พร้อมคาดโทษผู้ประกอบการเจอกระทำผิดจับปรับจริงจัง ด้านเอกชนระนองยังห่วงอนาคตที่ไทยอาจจะขาดแคลนแรงงานรุนแรง จี้รัฐบาลจัดทำแผนรับมือในรูปแบบพึ่งตนเองเลิกหวังใช้แรงงานข้ามชาติเพราะกลุ่มคนเหล่านี้จะทยอยกลับประเทศเพิ่มขึ้น

นายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง กล่าวว่า การจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ(พม่า,ลาว และกุมพูชา) ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE: OSS) ของกระทรวงแรงงานที่กระจายตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เสร็จสิ้นตามที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะคือระยะแรกตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.-31 มี.ค.2561 และระยะที่สอง ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.-30 มิ.ย.2561 โดยสรุปยอดการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มี.ค.2561 จำนวน 840,736 คน และดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิ.ย.2561 จำนวน 347,067 คน
สรุปมียอดแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 1,187,803 คนคิดเป็นร้อยละ 90 แยกเป็นกุมพูชา 350,840 คน ลาว 59,746 คน และพม่า 777,217 คน ส่วนตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่หายไปจากเป้าหมายประมาณ 132,232 คน มีการตั้งข้อสังเกตว่าเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนหน้านี้ หรือเข้ามาใหม่ตามแนว MOU หรือยังเป็นแรงงานผิดกฎหมายแต่คาดว่าน้อยมาก แต่ยอมรับว่าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไม่มีทางหมดไปจากประเทศไทย เพราะมีพื้นที่ชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน แต่จะลดน้อยลงกว่าอดีตมาก
สำหรับมาตรการหลังจากนี้ถ้ามีการตรวจพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตก็จะมีการจับกุมและผลักดันออกนอกประเทศทันที ส่วนมาตรการปราบปรามตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดในช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ค.2561 ชุดปฏิบัติการทั้งสิ้น 113 ทีมทั่วประเทศประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัด,ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงจังหวัดจะออกตรวจจับทั่วประเทศเน้นกลุ่มที่ไม่มีใบอนุญาตก่อน พร้อมประสานทูต 3 ประเทศเปิดศูนย์รับแรงงานผิดกฎหมายกลับประเทศตามแนวชายแดนอาทิ จ.ระนอง,จ.ตากเป็นต้น โดยช่วงแรกจะเน้นตรวจเฉพาะใบอนุญาตและหลักฐานการทำงานในประเทศเท่านั้น ยังไม่มีการตรวจไปถึงประเภทงานที่ทำ สำหรับโทษหากคนต่างด้าวมาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 5,000-50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้จะมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หากกระทำผิดซ้ำไต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น