ค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านระนอง สรุป 12 เดือนวูบ เอกชนชี้ปี 2563 แนวโน้มดี

ค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านระนอง สรุป 12 เดือนวูบ เอกชนชี้ปี 2563 แนวโน้มดี

ระนอง-นางวนิดา  อรุโณทัย  พาณิชย์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักพาณิชย์จังหวัดระนอง สรุปภาวะการค้าแดนไทย – เมียนา ด้านจังหวัดระนองประจำเดือน ธันวาคม 2562  และภาวะการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนองในรอบ 1 ปี หรือ 12 เดือนที่ผ่านมา มีดังนี้การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 2,048.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 210.25 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.44 (พฤศจิกายน 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 1,838.14 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลง 451.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.06 (ธันวาคม 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 2,499.81 ล้านบาท)

เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับเมียนมา ด้านจังหวัดระนอง (รายปี (2559-2562) (ล้านบาท)มูลค่ารวม  ปี 2559  มูลค่านำเข้า-ส่งออกรวม 25,047.15 ล้านบาท  ปี 2560  มูลค่านำเข้า-ส่งออก รวม  33,477.41  ล้านบาท  ปี 2561  มูลค่านำเข้า-ส่งออก รวม 25,916.14 ล้านบาท  ปี 2562  มูลค่านำเข้า-ส่งออก รวม 23,813.80 ล้านบาท  แยกเป็นมูลค่าการส่งออกเทียบรายปี 2559 มูลค่าส่งออก รวม 16,202.96 ล้านบาท ปี 2560 มูลค่าส่งออกรวม 21,304.98 ล้านบาท ปี 2561 มูลค่าส่งออก รวม 16,536.92 ล้านบาท ปี 2562 มูลค่าส่งออกรวม 14,656.59 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการนำเข้าเทียบเป็นรายปี ปี 2559  มูลค่านำเข้า 8,844.19 ล้านบาท ปี 2560  มูลค่านำเข้า 12,172.43 ล้านบาท ปี 2561 มูลค่านำเข้า 9,379.22 ล้านบาท  ปี 2562 มูลค่านำเข้า 9,157.21 ล้านบาท

นายธีระพล   ชลิศราพงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง  กล่าวว่า .ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นช่วงที่มีอุปสรรคปัญหาที่ส่งผลทางการค้าคือ สภาพของดินฟ้าอากาศ อาจจะส่งผลให้ตัวเลขผิดเพี้ยนหรือลดลงไป แต่ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง โดยหากมองระดับพื้นฐานการค้าไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนองยังถือว่าดีถึงดีมาก ทั้งบรรยากาศที่ดีต่อกัน รวมทั้งการขยายช่องทางและการตลาดใหม่ๆ การเพิ่มคู่ค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตดีอย่างแน่นอนในปี 2563 เนื่องจากเศรษฐกิจเมียนมามีการขยายตัว และการทุนในโครงการต่างๆมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  อีกทั้งเพราะว่าการขนส่งทางทะเลผ่านชายแดนระนองก็ยังจำเป็นต่อไป เนื่องจากสินค้าหลายยังต้องใช้การขนส่งทางเรือจะสะดวกกว่าการขนส่งทางถนน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น