ระนอง 6 วันตาย 6 ศพ เจ็บ15   เมา ประมาท สังเวยเทศกาลปีใหม่ 2563

ระนอง 6 วันตาย 6 ศพ เจ็บ15   เมา ประมาท สังเวยเทศกาลปีใหม่ 2563

ระนอง-1 มกราคม  2563 นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมร่วมของคณะกรรมการประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ หรือตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองกล่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย (27 ธ.ค. 2562- 1 ม.ค.2563 รวม 6 วัน) พบ ข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เขตพื้นที่ จ.ระนอง เกิดอุบัติเหตุ รวม 15 ครั้ง  มีผู้เสียชีวิต รวม 6 ราย เพศชาย 4 ราย เพศหญิง 2 ราย ผู้บาดเจ็บ Admit 15 ราย  เพศชาย 12 ราย  เพศหญิง 3  ราย  ส่วนอำเภอที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุ รวม 1 อำเภอ คือ อำเภอละอุ่น  โดยข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ สะสม 6 วัน (ระหว่างปีใหม่ 2562 กับปีใหม่ปี 2563

พบว่า ปีใหม่ปี 2562(วันที่ 27 ธ.ค. 2561 – 1 ม.ค. 62)อุบัติเหตุ (ครั้ง) 26 ครั้ง  บาดเจ็บ 27 คน  เสียชีวิต  2 คน   ปีใหม่ 2563(วันที่ 27 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 2563)  อุบัติเหตุ 15 ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ 15 คน เสียชีวิต 6 คน  โดยจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาจำนวน 4 คน  “พฤติกรรมเสี่ยง/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือไม่สวมหมวกนิรภัย, การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร,ทัศนวิสัยที่ไม่ดี   โดยประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์60.00 % รถยนต์ 40.00% ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนกรมทางหลวง 75.00% ถนนอบต./หมู่บ้าน 25.00% โดยจังหวัดระนองมีการตั้งจุดตรวจรวม ๑๑ จุดตรวจ ๕ อำเภอ และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 380 คน”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น