X

เจ้าท่าระนอง คุมเข้มความปลอดภัยเรือโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่

เจ้าท่าระนอง คุมเข้มความปลอดภัยเรือโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่

ระนอง-นาวาตรีอภิชัย คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาค สาขาระนอง กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือหรือผู้ดูแลโป๊ะเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25632 และให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25632 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน

SONY DSC

คาดว่าจะมีประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวทางน้ำเป็นจำนวนมาก รวมทั้งแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยการโดยสารเรือข้ามฟากจากฝั่งระนองไปยังท่าเรือ จ.เกาะสอง หรือเข้ามายัง จ.ระนองเพื่อไปทำบุญตามวัดต่างๆช่วงเทศกาลปีใหม่   อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง จึงมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยและเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ดังนี้

ผู้ประกอบการหรือเจ้าของหรือผู้ดูแลโป๊ะเทียบเรือ/ท่าเทียบเรือ ต้องตรวจสอบโป๊ะเทียบเรือ/ท่าเทียบเรือ ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย พร้อมติดป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือ/ท่าเทียบเรือ ระบุจำนวนที่สามารถรับน้ำหนักได้ ผู้ควบคุมเรือ ต้องมีความระมัดระวังไม่ประมาท ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติด หรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่ ไม่เดินเรือด้วยความเร็วเกินกำหนด  และการนำเรือเข้า-ออกจากท่าเทียบเรือต้องให้ผู้โดยสารขึ้น-ลงเรือ เสร็จเรียบร้อยก่อน โดยคาดว่าช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีผู้สัญจรทางน้ำในพื้นที่ จ.ระนองกว่า 80.000 คน

SONY DSC

นอกจากนี้ ห้ามนำเรือเข้าใกล้บริเวณที่มีการกำหนดไว้สำหรับประชาชนลงเล่นน้ำหรือจัดกิจกรรมทางน้ำและต้องไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ รวมทั้งต้องจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ในเรือให้มีอยู่อย่างพอเพียง และสามารถนำมาใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ทันท่วงที รวมทั้งรับฟังคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเป็นประจำทุกวัน หากมีคำเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรงควรงดออกจากฝั่ง

ส่วนเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ ต้องหมั่นตรวจสอบ ดูแลสภาพตัวเรือ เครื่องจักรยนต์และท่าเทียบเรือ ให้อยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแก่การให้บริการผู้โดยสารโดยเฉพาะโป๊ะเทียบเรือต้องจัดให้มีพวงชูชีพและเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นให้เพียงพอ พร้อมที่จะสามารถนำมาใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ทัน ติดตั้งป้ายระบุจำนวนผู้โดยสารเรือที่ตัวเรือ ติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราควบคุม ดูแลมิให้ประชาชนยืนอยู่บนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ นอกจากนี้ขอให้ช่วยกวดขัน ตักเตือน ควบคุม ดูแลให้ผู้ควบคุมเรือที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือโดยเคร่งครัด

ประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร การลงเรือไม่ควรยืนคอยบนโป๊ะเทียบเรือ หรือแย่งกันขึ้น-ลงเรือ ควรให้เรือจอดเทียบท่าเรียบร้อยก่อน ขณะอยู่ในเรืออย่านั่งหรือยืนบริเวณท้ายเรือ หัวเรือ กราบเรือและหลังคาเรือ ควรนั่งกระจายออกไปตามตัวเรือ เพื่อมิให้เรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจนเสียการทรงตัว และไม่ควรดื่มสุราหรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ หากมีความจำเป็นต้องโดยสารเรือ ควรสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เหมาะสม สะดวก สามารถถอดออกได้รวดเร็ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ สำหรับผู้โดยสารที่ว่ายน้ำไม่เป็นควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเรือทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือ และอย่าตื่นตระหนกตกใจขืนการทรงตัว เมื่อเรือเอียงหรือโคลง จึงขอให้ทำตามคำแนะนำของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน///

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง