X

ชาวบ้าน นักท่องเที่ยวโวยระนองปิดปรับปรุงบ่อน้ำแร่ช่วงไฮซีซั่นกระทบท่องเที่ยว

ชาวบ้าน นักท่องเที่ยวโวยระนองปิดปรับปรุงบ่อน้ำแร่ช่วงไฮซีซั่นกระทบท่องเที่ยว

SONY DSC

 

ระนอง-จากการที่จังหวัดระนองนำโดยนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการประสานขอรับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนและปรับปรุงสวนสาธารณะรักษะวาริน จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน 79,192,000.- บาท เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานและสร้างความพร้อมเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการที่มีจำนวนมากขึ้น รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่โดดเด่นของจังหวัดระนอง โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดย หจก.ปิยะโยธาก่อสร้าง ได้เป็นคู่สัญญากับกรมโยธาธิการและผังเมือง

SONY DSC

ดังนั้น เทศบาลเมืองระนองจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการทราบ โดยผู้รับจ้างจะทำการปิดพื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์และบ่อแช่ตัว ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2563 สำหรับพื้นที่ส่วนอื่นหากมีการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุง เทศบาลเมืองระนองจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป

 

แจ้งข่าว ปิดลานอเนกประสงค์และบ่อแช่ตัว สวนสาธารณะรักษวาริน ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2563เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามน้ำพุร้อนและปรับปรุงสวนสาธารณะรักษะวาริน ของจังหวัดระนอง

จากข่าวการแจ้งปิดพื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์และบ่อแช่ตัว ในบริเวณบ่อน้ำแร่ร้อนก็เหมือนกับการปิดบ่อน้ำแร่ร้อน เพราะประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนก็จะใช้บริการบริเวณบ่อแช่ตัวเป็นส่วนใหญ่ การปิดปรับปรุงและห้ามเข้าไปใช้บริการอาจเป็นเหตุผลทางจังหวัดที่ต้องการปรับปรุง แต่ก็ควรคำนึงถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน จ.ระนอง ส่วนใหญ่จุดประทับใจที่สุดคือบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน ส่วนที่อื่นๆ รวมทั้งของเอกชนก็ไม่ใช่ที่นิยม จึงมีกระแสให้ทางจังหวัดพิจารณาว่าควรจะเลื่อนการปิดปรับปรุงหรือไม่เพราะช่วงเดือนมกราคมถุงเมษายนถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการปรับปรุงว่ามีการปรับปรุงมาแล้วหลายครั้งงบประมาณนับ 100 ล้านบาท แต่ไม่ได้พัฒนาให้ดีขึ้นแต่ประการใดทั้งยังมีการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างทำลายทัศนียภาพและธรรมชาติของบ่อน้ำแร่ร้อน

สำหรับบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณรักษะวาริน เป็นบ่อน้ำแร่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ แต่ที่พิเศษกว่าบ่อน้ำร้อนแห่งอื่นก็คือ ไม่มีสารกำมะถันเจือปนเลยซึ่งแต่เดิมมีบ่อแช่เท้า ให้บริการฟรี จำนวน 3 บ่อ ชื่อว่า บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูกสาว ปัจจุบันก็ได้สร้างบ่อน้ำแร่เพิ่มเติมอีกหลายบ่บ่อพ่อ เป็นบ่อปูนซีเมนต์วงกลมขนาดใหญ่ น้ำค่อนข้างใส มีฟองก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ผุดขึ้นมาเล็กน้อย ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ไม่มีสาหร่ายน้ำร้อนจะไหลล้นออกนอกบ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำวัดได้ 65 องศาเซลเซียสบ่อแม่ เป็นบ่อปูนซีเมนต์ขนาดเล็กกว่าบ่อพ่อ น้ำค่อนข้าข้างใส มีฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผุดขึ้นมาเป็นจังหวะๆ ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ไม่มีสาหร่าย อุณหภูมิของน้ำวัดได้ 65 องศาเซลเซียสบ่อลูกสาว เป็นบ่อปูนซีเมนต์เช่นเดียวกัน ลักษณะน้ำร้อนค่อนข้างใส มีฟองก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ผุดขึ้นมายังผิวน้ำมากกว่าสองบ่อแรก ไม่มีกลิ่น กำมะถัน ไม่มีสาหร่ายอุณหภูมิของน้ำร้อน วัดได้ 65 องศาเซลเซียส

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง