X

ค้าชายแดนไทย-เมียนมาด้านระนอง 11 เดือน เจอพิษเศรษฐกิจโลก วูบหนัก

ค้าชายแดนไทย-เมียนมาด้านระนอง 11 เดือน เจอพิษเศรษฐกิจโลก วูบหนัก

SONY DSC

ระนอง-สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง 11 เดือนในปี 2562 มูลค่ารวม 21,765.41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มียอดการค้ารวม 25,916.14 ล้านบาท พบยอดการค้าลดลงจากปีที่ผ่านมา กว่า 4,000 ล้านบาท ด้านหอการค้าระนอง ชี้ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ

นางวนิดา  อรุโณทัย  พาณิชย์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองแจ้งรายงานสรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – เมียนนา ด้านจังหวัดระนองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง เดือนพฤศจิกายน 2562การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 1,838.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 97.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.61 (ตุลาคม 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 1,740.49 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลง 51.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.71 (พฤศจิกายน 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 1,889.41 ล้านบาท)

นางวนิดากล่าวต่อว่า หากสรุปภาวะการค้าไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนองในรอบ 11 เดือนของปี 2562 (ม.ค.2562-พ.ย. 2562) ปรากฏว่ายอดการโดยรวมปี 2562 มีมูลค่ารวม 11 เดือน 21,765.41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มียอดการค้ารวม 25,916.14 ล้านบาท เกือบ 4,000 ล้านบาท โดยหากแยกเป็นมูลค่าการค้าในแต่ละเดือนได้ดังนี้ เดือนมกราคม 2562 มูลค่ารวม  2,547.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561  1958%  เดือน ก.พ. 2562  มูลค่ารวม 2,571.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.83% เดือนมีนาคม 2562 มูลค่ารวม3,063.06 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 28.68%  เดือน เม.ย. 2562  มูลค่ารวม 2,269.23 ล้านบาท ลดลง 18.80%  เดือน พ.ค. 2562 มูลค่ารวม  2,170.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.67%  เดือน มิ.ย. 2562   มูลค่ารวม  1,431.77 ล้านบาท ลดลง 59.30%  เดิอน ก.ค. 2562 มูลค่ารวม 1,384.21 ล้านบาท   ลดลง 25.32%  เดือน ส.ค. 2562  มูลค่ารวม 1,332.49 ล้านบาท  ลดลง 33.39%  เดือน ก.ย. 2562 มูลค่ารวม  1,416.16 ล้านบาท ลดลง 26.24%  เดือน ต.ค. 2562 มูลค่ารวม 1,740.49 ล้านบาท ลดลง 33.49% เดือน พ.ย. 2562 มูลค่ารวม 1,838.14 ล้านบาท ลดลง  2.71%

นายธีระพล   ชลิศราพงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง  กล่าวว่า .ในช่วงไตรมาสที่3 และ 4ซึ่งเป็นช่วงที่มีอุปสรรคปัญหาที่ส่งผลทางการค้าคือ สภาพของดินฟ้าอากาศ อาจจะส่งผลให้ตัวเลขผิดเพี้ยนหรือลดลงไป แต่ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง โดยหากมองระดับพื้นฐานการค้าไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนองยังถือว่าดีถึงดีมาก ทั้งบรรยากาศที่ดีต่อกัน รวมทั้งการขยายช่องทางและการตลาดใหม่ๆ การเพิ่มคู่ค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตดีอย่างแน่นอนเพราะการขนส่งทางทะเลผ่านชายแดนระนองก็ยังจำเป็นต่อไป

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง