X

ชื่นชม สร้างสรรค์ พอเพียง  กีฬาสีโรงเรียนพิชัยฯระนอง “สร้างสรรค์ สามัคคี มีน้ำใจ”

ชื่นชม สร้างสรรค์ พอเพียง  กีฬาสีโรงเรียนพิชัยฯระนอง “สร้างสรรค์ สามัคคี มีน้ำใจ”

ระนอง-นายพรเทพ  ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี ของโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนประจำจังหวัดระนอง

โดยมีนายชวนะ  คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง คณะครู

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการนักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

นายพรเทพ กล่าวว่า นับเป็นความภูมิใจและชื่นชมยินดี ที่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันการแข่งขันกีฬาสีขึ้น

โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนเกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งยังก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การร่วมทำงานเป็นทีม กลุ่ม การแบ่งปัน และการรูแพ้รู้ชนะ

การมีน้ำใจนักกีฬา ทั้งยังทำให้เด็ก เยาวชน ซึ่งผลดีของกีฬาคือ ทำให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด

ตนขอฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่าการเข้าร่วมการแข่งขันนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ การได้ร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม

ขอให้ทุกคนภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่ตามมานั้นคือทำให้เรารู้จักคำว่า ฎน้ำใจนักกีฬา”

นายชวนะ คำกล้า ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี “พิชัยเกมส์” ปีการศึกษา 2562 กล่าวว่าในนามคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา

 

และพนักงานบริการ ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “พิชัยเกมส์” ปีการศึกษา 2562 ในวันนี้

โรงเรียนพิชัยรัตนาคารได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นประจำทุกๆปีและในปีนี้ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้น ระหว่างวันที่   13-14 ธันวาคม 2562

 

มีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท และกีฬาพื้นบ้าน   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แข่งขันกีฬา

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง