ผวจ.ระนอง นำประชาชนเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ผวจ.ระนอง นำประชาชนเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ระนอง- นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยจังหวัดระนอง โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวอำมร สภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมงาน

โดยในช่วงเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ปล่อยขบวนรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง โดยขบวนเดินรณรงค์ฯได้เคลื่อนไปตามถนนท่าเมือง และไปสิ้นสุดที่โรงแรมทินิดี อ.เมือง จ.ระนอง โดยหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ทำกิจกรรมและร่วมรับชมการถ่ายทอดสัญญาณสดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยจากส่วนกลาง หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดระนอง

ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวจังหวัดระนองมีเจตจำนงที่จะไม่ทนกับการทุจริตคอรัปชั่นและพร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น