X

แขวงการทางระนอง เร่งรัดผู้รับเหมาเร่งสร้าง 4 เลนเส้นชุมพร-ระนอง ช่วงสุดท้าย

แขวงการทางระนอง เร่งรัดผู้รับเหมาเร่งสร้าง 4 เลนเส้นชุมพร-ระนอง ช่วงสุดท้าย

ระนอง-แขวงการทางระนอง ประชุมร่วมกับสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง ,องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,ป่าไม้ระนอง แก้ไขกรณีปัญหา ออป.เข้าดำเนินการตัดไม้ในจุดตัดผ่านล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนน 4 เลนเส้นทางระนอง-ชุมพร ช่วงสุดท้ายระยะ 17.5 กม.บ้านทรายแดง-บ้านบางนอน ล่าสุด ออป.ยันพร้อมเข้าเร่งรัดดำเนินการ คาดจะทำให้โครงการเริ่มเดินหน้าได้ ก.ค.นี้
นายวินัย รัชบุตร ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า แขวงการทางระนอง ได้ประชุมร่วมกับสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง ,องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.),ป่าไม้ระนอง, เพื่อหาทางกรณีปัญหา ออป.เข้าดำเนินการตัดไม้ในจุดตัดผ่านล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนน 4 เลนเส้นทางระนอง-ชุมพร ช่วงสุดท้ายระยะ 17.5 กม.บ้านทรายแดง-บ้านบางนอน ซึ่งผลจากการประชุมได้ข้อสรุปว่าทาง ออป.จะเร่งรัดเข้าไปดำเนินการตัดโค่นต้นไม้ในแนวเขตทางการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในขณะที่กรมทางหลวงจะดำเนินการปลูกป่าทดแทนให้ตามกรอบของกฏหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นำข้อสรุปจากที่ประชุมเพื่อเสนอต่อต้นสังกัดในการดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป และคาดว่าภายในเดือน ก.ค. 2561 นี้การดำเนินการก่อสร้างทางโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4 สายชุมพร-ระนอง ตอน บ.ทรายแดง-บ.บางนอน ระหว่าง กม.585.250.00-กม.603+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 17.750 กม. ได้หลังโครงการดังกล่าวล่าช้ามาเกือบ 1 ปี เนื่องจากติดปัญหาในการดำเนินการของ ออป.ในการเข้าไปตัดโค่นต้นไม้ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งตามแผนงานโครงการก่อสร้างถนน 4 เลนเส้นทางชุม-ระนอง จะก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสายภายในปี 2563 ซึ่งจะทำให้การคมนาคมเข้าสู่จังหวัดระนองมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งยังทำให้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4 สายชุมพร-ระนอง ตอน บ.ทรายแดง-บ.บางนอน ระหว่าง กม.585.250.000 –กม.603+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 17.750 กม. กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ก่อสร้างขยายจาก 2 ช่วงจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ข้างละ 2 ช่องจราจร ผิวทาง2 ชั้นหนาชั้นละ 5 ซม.ผิวทางเป็นแอสฟัลส์
การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้ ช่วง กม.585+250.000 -กม.597+300.000 ก่อสร้างขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ข้างละ 2 ช่องจราจร ผิวทาง 2 ชั้น หน้าชั้นละ 5 ซม.ผิวทางเป็น Asphalt ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 ม.ไหล่ทางชนิดเดียวกันกับผิวทางกว้าง 2.50 ม. แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางดินถมกว้าง 4.20 ม.
ช่วง กม.597+300.000 – กม.603+000.000 ก่อสร้างขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ข้างละ 2 ช่องจราจร ผิวทาง 2 ชั้นหนาชั้นละ 5 ซม.ผิวทางเป็น Asphalt ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 ม.ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางกว้าง 2.50 ม.แบ่งทิศทางการจราจรด้วย Concrete Barier Typell
นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศรองรับระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่งและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศโดยได้มีการปรับปรุงก่อสร้าง-และเตรียมการก่อสร้างโครงข่ายถนนระหว่างเมืองระนอง-ชุมพรและระนอง-ตะกั่วป่า(พังงา) ขนาด 4 ช่องจราจร แล้วกว่า 8 โครงการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงสายหลักเชื่อมโยงกับพื้นที่ภูมิภาคเพื่อรองรับการเดินทาง การขนส่ง การท่องเที่ยวและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอื่นในอนาคต ดังต่อไปนี้
1.สายชุมพร-ระนอง -ตอน 3 กม.ที่ 468+383 ถึง กม.499-203 ระยะทาง 12.820 กม.
2.สายชุมพร-ระนอง -ตอน 4 กม.ที่ 499-203 ถึง กม.531 + 653 ระยะทาง 32.4500 กม.
3.สายชุมพร-ระนอง- ตอน 2 กม.ที่ 531-653 ถึง กม 555 + 153 ระยะทาง 23.500 กม.
4 สายชุมพร-ระนอง-ตอน 1 กม. ที่ 555-153 ถึง กม 571 – 153 ระยะทาง 16.000 กม.
5.สายชุมพร-ระนอง-ตอน บ้านทรายแดง-บ้านบางนอน กม.ที่ 571+153 ถึง กม.588 + 903 ระยะทาง 17.750 กม.
6.ทางจักรยาน กม.ที่ 603 + 410 ถึง กม 610+722 รวมระยะทาง 7.312 กม.
7 .ถนนสายระนอง-หลังสวน ทางหลวงหมายเลข 4006 — งบ 2,500 ล้านบาท (อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม)
8 .สายระนอง-ตะกั่วป่า ทางหลวงหมายเลข 4 งบ 2,500 ล้าน อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและออกแบบก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับการคมนาคมระบบอื่น เช่น โครงการรถไฟทางคู่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน โครงการก่อสร้างท่าเรือ เป็นต้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง