ชมรมแม่บ้านมหาดไทยระนอง ร่วม พมจ.มอบ เครื่องใช้จำเป็นช่วยเหลือชาวบ้าน

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยระนอง ร่วม พมจ.มอบ เครื่องใช้จำเป็นช่วยเหลือชาวบ้าน

 

ระนอง-( 29 พ.ย.62) ที่ พื้นที่อำเภอกระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระนอง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้จำเป็น

จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ 1.ครอบครัวผู้พิการยากจน ตำบลน้ำจืด ซึ่งสภาพครอบครัวมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพและที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง 2.ครอบครัวดูแลผู้พิการ ตำบล จ.ป.ร. ซึ่งทางครอบครัวได้รับผลกระทบจากน้ำ

หลากเข้าบ้าน ทำให้เครื่องปั้มลมของที่นอนผู้พิการชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และครอบครัวมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพและซื้ออุปกรณ์ จึงได้ทำการมอบที่นอนลมพร้อมเครื่องปั๊มลม อาหารเสริม เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้จำเป็น ให้แก่ครอบครัวดังกล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น