สับปะรดล้นเมืองระนองวอนชาวบ้านช่วยซื้อช่วยเกษตรกร

ระนอง-กอ.รมน.จังหวัดระนอง ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยรับซื้อสับปะรดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.อ.กิตติ จันทร์เอียด ร.ผอ.รมน.จังหวัด ร.น.(ท) เปิดเผยว่า ตามที่รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ได้รับมอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัดทุกจังหวัดในประเทศ ให้ประสานงานกับทุกภาคส่วนราชการในจังหวัดแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ โดยเฉพาะผลผลิตสับปะรดที่มีราคาตกต่ำในขณะนี้ จึงสั่งการให้ กอ.รมน. ทุกจังหวัด ประสานงานส่วนราชการทุกภาคส่วนและเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยซื้อสับปะรดจากเกษตรกร
หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ซื้อสับปะรดจากเกษตรกรชาวประจวบคีรีขันธ์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กอ.รมน.จังหวัด ร.น.ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0 7780 0176/

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น