สาธารณสุข จ.เกาะสอง ร่วม สสจ.ระนอง ร่วมมือติดตามผู้ป่วยสกัดโรคระบาดชายแดน

สาธารณสุข จ.เกาะสอง ร่วม สสจ.ระนอง ร่วมมือติดตามผู้ป่วยสกัดโรคระบาดชายแดน

ระนอง-นพ. นรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  กล่าวว่าทาง สสจ.ระนอง ได้ต้อนรับDr. Nyan Win Phyo และคณะ เข้าพบปรึกษาหารือ นพ. นรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการส่งต่อและการติดตามผู้ป่วยชาวเมียนมา โดยเฉพาะโรคติดต่อ วัณโรค เอดส์ มาลาเรีย ระหว่างจังหวัดระนอง และเกาะสอง

สำนักสาธารณสุขจังหวัดระนอง  โดยกลุ่มงานควบคุมโรค ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา ได้ร่วมมือประสานงานในการควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการส่งต่อและการติดตามผู้ป่วยชาวเมียนมา โดยเฉพาะโรคติดต่อ วัณโรค เอดส์ มาลาเรีย ระหว่างจังหวัดระนอง และเกาะสอง

สำหรับความร่วมมือของทั้งสองจังหวัดที่ผ่านมาได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านชายแดนไทย-เมียนมา หรือหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมาร์(ระนอง-เกาะสอง) ( อสม. & อสต. Health volunteer) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแนวพื้นที่ชายแดน จังหวัดระนอง-เกาะสอง ประเทศเมียนมาร์

เนื่องจากจังหวัดระนองมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 169 กิโลเมตร มีด่านชายแดนถาวรบริเวณท่าเรือ และด่านชายแดนธรรมชาติ ทั้งบนบกและทางทะเล มีประชาชน ต่างด้าว อยู่อาศัย และเดินทางไปกลับทุกวันจำนวนมาก ประกอบกับมีชุมชนเมียนมาร์ ที่มาทำงานพอสมควร

ยุทธศาสตร์หนึ่ง คือการพัฒนาให้มี อาสาสมัครต่างด้าว เพื่อช่วยในการรณรงค์ ควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อ การแปลภาษา การประสานงานในกิจกรรม การส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟูโรค ในกลุ่มต่างด้าว  อีกยุทธศาสตร์หนึ่งคือความร่วมมือในการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ในจังหวัดระนอง และเกาะสอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานข้อมูลเมื่อมีโรคติดต่อในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความยั่งยืน ในการพัฒนาการแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดน ให้มีความต่อเนื่อง

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น