X

ชื่นชมนักเรียนระนอง พร้อมใจร่วมทำกิจกรรม 5 ส.รับประเมินโรงเรียนพระราชทาน

()

ชื่นชมนักเรียนระนอง พร้อมใจร่วมทำกิจกรรม 5 ส.รับประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ระนอง-นายชวนะ  คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง  เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนกำลังเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ทำให้นักเรียนของโรงเรียนเมื่อทราบข่าวดังกล่าวต่างดีใจ และตื่นตัวที่จะช่วยโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมและดีที่สุดจึงได้ขันอาสามาทำกิจกรรม 5 ส.ในด้านต่างๆ เพื่อปรับภูมิทัศน์ ความสะอาด ป้ายบอกทาง ทางเท้า กระถางต้นไม้ อาคารเรียนให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ซึ่งทางโรงเรียนขอชื่นชมนักเรียนที่เสียสละเวลามาช่วยทำกิจกรรม 5 ส อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นการฝึกให้เกิดความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้เป็นพื้นฐานที่ดีต่อไปในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม

กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่งส มาจากคำย่อ “5 S” ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกในภาษาญี่ปุ่น 5 คำ ได้แก่

1. Seiri (เซริ) = สะสาง (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป

2. Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที

3. Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทำความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ

4. Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป

5. Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4 ส หรือสิ่งที่กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง