ส.นักวิทยุ-โทรทัศน์ฯ เปิดอบรม ‘นักจัดออนไลน์’

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ อาทิ การวางแผนผลิตสื่อ การสัมภาษณ์ เขียนข่าว การจัดรายการบนสื่อออนไลน์ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพในยุคดิจิทัล 19-23 ตุลาคม 2562

บริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสมาคมในยุคที่สื่อเปลี่ยนแบบนี้ว่า

“  ไม่แปลกที่หลายองค์กรต้องหมุนตามโลก โดยเฉพาะการสู่ยุค Disruption ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ทุกองค์กรจึงต้องเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง หมั่นเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งบุคลากรอย่างต่อเนื่อง หากธุรกิจหรือองค์กรใดไม่ปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ ไม่นานนักก็จะค่อย ๆ เลือนหายไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ชื่อในความทรงจำเท่านั้น

บทบาทของสมาคมนักวิทยุ-โทรทัศน์ฯจากนี้จะต้องปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับยุคที่สื่อเปลี่ยน คนที่ใช้สื่อออนไลน์ตอนนี้ ต้องยอมรับก่อนว่าไม่ว่าท่านจะพูดกับประชาชนคนฟังคุณก็คือนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์สิ่งหนึ่งที่ต้องยึดถือมากที่สุดคือจรรยาบรรณของการใช้ภาษาไทย อีกสิ่งคือหน้าที่ของสื่อที่พูดออกไปแล้วมันจะก่อให้เกิดอะไรบ้าง อันนี้คือสิ่งที่เราขาดช่วงการสืบต่อจากนักจัดรายการรุ่นใหม่ๆ เราคงจะได้รื้อฟื้นเรื่องราวจรรยาบรรณนักจัดรายการ ทั้งวิทยุโทรทัศน์ในแบบมาตรฐาน ซึ่งต้องมาผสานกับรูปแบบสมัยนิยม เปรียบเหมือนงานออนไลน์เป็นแฟชั่นในยุคปัจจุบัน สมาคมเราเป็นเสื้อผ้าแบบทรงมาตรฐานเพราะฉะนั้น วันนี้จะมาผนวกกัน สมาคมจะเป็นสื่อกลางระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า คนรุ่นใหญ่กับคนรุ่นเล็ก  แล้วก็จะสื่อสารการจัดรายการแบบมาตรกับการจัดรายการแบบยุคใหม่เพื่อให้เกิดความนิยม ถ้าประสานกันได้มันจะเป็นการจัดระเบียบนักจัดรายการทั่วประเทศ รวมทั้งสื่อออนไลน์ ซึ่งตอนนี้เราร่างหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อสอนให้กับสมาชิกและคนทั่วไปแบบที่สามารถใช้จริงได้ รู้จริงเป็นอาชีพได้จริง”

ส่วนรายละเอียดที่เปิดสอนนั้น ในรอบนี้นายกสมาคมนักวิทยุ-โทรทัศน์บอกว่า

“  ในเรื่องของหลักสูตรที่เราเตรียมไว้จะมีเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ที่จะทำสื่อต่างๆ  กฎหมายที่ต้องรู้เกี่ยวกับวิทยุ ทีวี สื่อออนไลน์ ความถี่  การเขียนข่าวในสื่อโซเชียล การวางแผนผลิตสื่อ การสัมภาษณ์ การจัดรายการในรูปแบบนิวมีเดีย หรือบนสื่อออนไลน์ต่างๆ เทคนิคที่สำคัญๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะมาถ่ายทอดวิธีการต่างๆให้กับผู้อบรมในครั้งนี้ อนาคตเราต้องยอมรับว่าบทบาทของสื่อออนไลน์มีมากต่อสังคมไทยโดยเฉพาะพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่ การเชื่อมโยงตรงนี้สมาคมเราจะเป็นตัวกลางจะรวมเอาภาครัฐกับเอกชนเข้าด้วยกัน ต้องมีการปรับหลักสูตรที่บอกไว้ ก็ต้องกลับมาให้ความรู้เขา จัดอบรมเพื่อรับรองใบอนุญาต หลักสูตรเดิมมาตรฐาน หลักสูตรใหม่คือต้องพัฒนาให้เข้าสู่ระบบออนไลน์อย่างมาตรฐานและจริงจังนี่คือการปรับตัวของสมาคมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น