X

ผู้ใหญ่ใจดี_ยื่นโอกาสพัฒนาโรงเรียนเก่าแก่ 109 ปี

ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2560 โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ และนางประทุมทิพย์ ไพเราะ ผอ.โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน ให้การต้อนรับ หลังจาก ภาคเอกชนได้รวมกลุ่ม สนับสนุนงบประมาณและสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนดังกล่าว ที่บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ร่วมพัฒนาชาติบ้านเมืองมานานกว่า 109 ปี 1 ในนั้นคือ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นศิษย์เก่าด้วยเช่นกัน พลอากาศเอกประจิน กล่าวว่า เพื่อสานต่อนโยบายทางประชารัฐในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในต่างจังหวัด โดยเฉพาะด้านสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้โรงเรียนส่วนภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่และผู้เรียนจำนวนมาก ยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัย และยังพบเด็กนักเรียนยังมีฐานะยากจน ทั้งๆที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ผลิตนักพัฒนาประเทศชาติมาแล้วจำนวนมาก เช่น โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เริ่มเปิดสอนปี 2452 หรือ 109 ปีมาแล้ว จากงบประมาณของกระทรวงธรรมการ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ม.ต้น มีนักเรียน 2700 คน ของ จ.อุตรดิตถ์ แต่ยังขาดแคลนและด้อยโอกาส หากเทียบกับสถานศึกษาที่มีจำนวนเท่าเทียมกันเพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาและผลิตนักเรียนมีคุณภาพ และเรียนอย่างมีความสุข และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน ภาคเอกชนจึงได้ร่วมกลุ่มสนับสนุนงบประมาณและสื่อ  โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มอบห้องเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่ทันสมัย ,มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ทุนบำรุงห้องสมุด จำนวน 10,000 บาท และโปสการ์ดของพ่อ หนังสือก้าวตามคำสอนพ่อ และพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทด้านการสื่อสารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาดให้กับนักเรียน  การส่งมอบโครงการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการนำร่อง ที่ภาคเอกชนให้ความสนใจ ร่วมกับรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาไทย

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญพิมพ์ ใบยา

บุญพิมพ์ ใบยา

ผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่อง 9 อสทม.สำนักข่าวไทย ,เนชั่น,workpoint tv ช่อง 23 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์