PEA จับมือ ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จัด โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ที่ห้องประชุม สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายบงกช  วิเศษทักษ์ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด โครงการ 1ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562  โดยมีนางภัสสุรีย์  สังเวียนวงษ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยที่เป็นช่างไฟฟ้าประจำตำบล และเพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้า ภายในอาคารระดับ 1 ภายใต้ชื่อโครงการ   “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” นั้น   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 20 คน ในวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 5 วัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับชุมชน และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

PEA และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำบันทึกร่วมกัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยใช้หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 พร้อมมอบหนังสือการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ผ่านการอบรม ยังได้ช่วยดูแลระบบจำหน่ายของ PEA แบบจิตอาสา โดยผู้เดินสายไฟที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว สามารถเป็นผู้แทนในการขอใช้ไฟฟ้าแทนบ้านเรือนที่ขอใช้ไฟได้อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น