X

“ไถกลบก่อนทำนาปี” ลดต้นทุน ไม่ทำลายดิน ลดการเผา หมดปัญหาหมอกควัน

ที่แปลงเรียนรู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด   อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพร้อมอบอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้ตัวแทนเกษตรกรเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้ในแปลงนาและชมการสาธิตรณรงค์งดเผาฝางและตอซังข้าวโพด ซึ่ง จ.อุตรดิตถ์ มีเศษตอซังข้าวโพดมากถึง  66,512 ตัน ก่อนเกษตรกรปรับที่ปลูกข้าวนาปีจากนั้นนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำร่องขับรถไถนา เพื่อดำเนินการไถกลบตอซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เก็บเกี่ยวแทนการเผา เพื่อเตรียมดินในเข้าสู่ฤดูการทำนาปีต่อไป จากนั้นเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯนำรถไถนา รวมกลุ่มลักษณะจัดเป็นคาราวาน ลงแขกไถกลบตอซัง ในพื้นที่นาที่ปรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงนาปรังที่ผ่านมา เป็นการลดต้นทุน ไม่ทำลายดิน ลดการเผา หมดปัญหาหมอกควัน

ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เกษตรกร จ.อุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา ปี 2561/2562  จำนวน  3,625 ราย พื้นที่ 37,345 ไร่ หลังเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วคาดมีเศษตอซังมากถึง  66,512 ตัน จากการประเมินธาตุอาหารจากเศษวัสดุตอซังข้าวโพดพบว่ามีธาตุในโตรเจน 352.54 ตัน ฟอสฟอรัส 99.71 ตัน และโพแทสเซียม 1,469.92 ตัน  คิดเป็นมูลค่าเงินรวม 43.82 ล้านบาท  แต่เกษตรกรบางรายยังขาดการจัดการที่เหมาะสม มีการเผา ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน ทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลง เนื้อดินจับตัวกันแน่นและแข็ง สิ่งมีชีวิตในดินและแมลงที่มีประโยชน์ต่อพืชถูกทำลาย มีการสูญเสียน้ำในดิน ที่สำคัญทำให้เกิดฝุ่นละออง เถ้าเขม่า สร้างมลพิษก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน หรือ PM 2.5  เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ก่อนที่เกษตรกรทำนาปี จึงรณรงค์ให้ใช้วิธีไถกลบ งดการเผาตอซังข้าวและข้าวโพด  เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตร 1.3 ล้านไร่ มีเศษเหลือของวัสดุจากการเกษตรพวกตอซังข้าว ข้าวโพด มากถึง 400,000 ตันต่อปี หากงดการเผา ทำการเกษตรแบบไถกลบทำให้ ลดต้นทุน ไม่ทำลายดิน ลดการเผา หมดปัญหาหมอกควัน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญพิมพ์ ใบยา

บุญพิมพ์ ใบยา

ผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่อง 9 อสทม.สำนักข่าวไทย ,เนชั่น,workpoint tv ช่อง 23 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์