X

ก้าวสู่ปีที่ 50 “สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด” มุ่งสร้างประโยชน์-พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ที่อาคารเอนกประสงค์ด้านหลังสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เป็นประธานเปิดงาน “108 ปีสหกรณ์ไทย” ในวันสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายเฉลา  ทองเณร ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567   โดยกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่ออุทิศ บุญกุศล แด่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีสหกรณ์ไทย ในวันสหกรณ์แห่งชาติ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2527 ที่กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” สืบเนื่องมาจากพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นในประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ที่ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และทรงเป็นนาย ทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459

จากนั้นได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ พนักงาน และสมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วยการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก  8 รายการ อาทิ 1.กางเกงข้าใครอย่าแตะ(ใส่กางเกงไม่ใช้มือ) 2.ดับเพลิงยุคโควิด(ใส่แมสเป่าเทียน)  3.อย่าให้เจอ (ปิดตาตีเป้า)  4. อย่าปล่อยฉันไป (ซักเย่อ 4 ภาค) 5. กินได้กินไป(กินสารี่ไม่ใช้มือ) 6.อย่าลืมฉัน(วิ่งผลัดลูกโปร่ง) 7. กินทรหด(กินวิบาก) 8.เสียงดังเฮ (ทำโปร่งให้แตก) และประกวดร้องเพลง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำ  หนึ่งใจเดียวกันอีกด้วย นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ก้าวสู่ปีที่ 50 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ปัจจุบันมีสมาชิก 9,757 ครอบครัว ครอบคลุมใน 16 ตำบลของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต  และธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิก ก้าวสู่ปีที่ 50 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัดมีความพร้อมพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองและพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร และคุณภาพชีวิตของสมาชิกครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

“โดยเฉพาะธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้ก่อสร้างและขยายโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไซโล ขนาด 4,000 ตัน จำนวน 4 ชุด และไซโล ขนาด 2,000 ตัน จำนวน 5 ชุด เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 500 ต้น/วัน จำนวน 3 ชุด ตลอดจน ลานรวบรวมผลผลิต ข้าวและข้าวโพด เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก ในการสร้างเสถียรภาพด้านราคาผลผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรสมาชิก ได้มีมูลค่าเพิ่มซองสินค้าการเกษตร เพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสมาชิกให้เข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นายประพันธ์กล่าว

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญพิมพ์ ใบยา

บุญพิมพ์ ใบยา

ผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่อง 9 อสทม.สำนักข่าวไทย ,เนชั่น,workpoint tv ช่อง 23 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์