X

“ปลดล็อกโควิด” สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จัดทุนหนุนสมาชิกกว่า 1,000 ล้านบาท

ปีบัญชี 2564/65 แม้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ยังอยู่ช่วงการระบาดโควิด-19 แต่ผลประกอบการยังคงได้กำไรกว่า 16 ล้านบาท หลังรัฐบาลประกาศ ปลดล็อกโควิด-19 เตรียมทุนสินเชื่อหนุนสมาชิก 400 ล้านบาท ทุนรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร กว่า 600 ล้านบาท รวมกว่า 1,000 ล้านบาท ส่งเสริมครบวงจร เน้นลดต้นทุน เสริมเกษตรทางเลือกปลูกผักปลอดสารพิษ

ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด นายสุธี  ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด โดยมีคณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกของสหกรณ์ฯเข้าร่วมกว่า 400 คนเข้าร่วมประชุม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับประธานกลุ่มดีเด่น จำนวน 12 คน สมาชิกดีเด่น ของสหกรณ์ฯ จำนวน 33  คน และ ทุนการศึกษา ให้กับบุตรหลานสมาชิกทุนละ  2,000 บาท จำนวน 56 ทุน เป็นเงิน 112,000 บาท อีกด้วย

นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นสถาบันเกษตรกร เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร 536 ครอบครัว ทุนดำเนินงานเริ่มต้น 1,955,439.11 บาท ปัจจุบันผ่านมา 48 ปี มีทรัพย์สินกว่า 540 ล้านบาท ที่ดิน 61 แปลง รวมกว่า 232 ไร่ มีสมาชิกกว่า 1 หมื่นครอบครัว สังกัด 56 กลุ่ม กระจาย 17 ตำบล อ.เมืองอุตรดิตถ์   และมีความพร้อมทั้งด้านสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดกลางรับซื้อผลผลิต ลานตาก ฉางโกดัง โรงสีข้าวขนาด 200 ตันต่อวัน ไซโลเก็บข้าวเปลือกและข้าวโพด เครื่องอบความชื้นขนาด 500 ตันต่อวัน รถเกี่ยวนวดข้าวและข้าวโพด ยานยนต์ประกอบธุรกิจต่างๆ และมีบุคลากรบริการด้านต่างๆ กว่า 60 คน   “การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา มีทุนดำเนินงานกว่า 1,890 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้นกว่า 295 ล้านบาท ทุนสำรอง กว่า 76 ล้านบาท เงินฝากสมาชิกกว่า 976 ล้านบาท ทุนสินเชื่อกว่า 744 ล้านบาท จัดหาสินค้าจำหน่ายต้นทุนต่ำให้สมาชิกกว่า 83 ล้านบาท ทุนรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ทั้งลานตาก โรงสี แปรรูปกว่า 629 ล้านบาท และมีผลกำไร กว่า 16 ล้านบาท ได้จัดสรรเป็นเงินปันผล เฉลี่ยคืน ให้กับสมาชิกตามข้อบังคับที่สหกรณ์กำหนดไว้ นอกจากธุรกิจหลัก สหกรณ์ฯ ยังสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร เช่น โครงการนาแปลงใหญ่ ข้าวโพด โครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยเฉพาะช่วงการระบาดโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม”

นายประพันธ์ กล่าวว่า  สำหรับในปีบัญชี 2565/66 สหกรณ์ได้กำหนดแผนงานและงบประมาณ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ นำไปสู่การพัฒนางานสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงและยั่งยืนต่อสหกรณ์และสมาชิก หลังจากรัฐบาลประกาศปลดล็อกโควิด สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จัดทุนสินเชื่อหนุนสมาชิก 400 ล้านบาท ทุนรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร กว่า 600 ล้านบาท รวมกว่า 1000 ล้านบาทส่งเสริมครบวงจร โดยมุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  คือ  ลดต้นทุนให้สมาชิก รวมกลุ่มจัดหาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมพัฒนากระบวนการผลิต อบรมส่งเสริมเกษตรกร รับซื้อผลผลิตจากสมาชิกผ่านกลไกด้านราคาที่เป็นธรรม โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขายส่งให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย เพื่อรองรับผลผลิตของสมาชิก แก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด โดยเฉพาะข้าว ภายใต้แบรนด์ “ข้าวอุดม”  และการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบต่างๆ เช่น การปลูกพริกซอส และปลูกผักปลอดสารพิษ การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก เช่น การมอบเงินบุตรแรกเกิด มอบทุนการศึกษาให้แก้บุตรสมาชิก และเมื่อสมาชิกเสียชีวิต การเข้าถึงและช่วยเหลือชุมชน ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและสมาชิก ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญพิมพ์ ใบยา

บุญพิมพ์ ใบยา

ผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่อง 9 อสทม.สำนักข่าวไทย ,เนชั่น,workpoint tv ช่อง 23 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์