X

ชาวนาเหนือล่าง ห้าแสนราย “ธ.ก.ส.” อนุมัติจ่ายประกันข้าว 2564/65 กว่า 13,000 ล้านบาท

การดาเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ในส่วนของ 9 จังหวัด ธ.ก.ส.ภาคเหนือตอนล่าง จ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว จำนวน 570,008 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 13,263 ล้านบาท วันที่ 28 กุมภาพันธ์   2565 นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งดูแลรับผิดชอบจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2564/65 และมาตรการคู่ขนานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ช่วงติดตามการอนุมัติโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวข้าวเปลือกนาปี ของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ที่ จ.อุตรดิตถ์ ว่า ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ได้พิจารณาอนุมัติและจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 พื้นที่รับผิดชอบไปแล้ว ดังนี้ จ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว จำนวน 570,008 ราย เป็นเงิน 13,263 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเงินจานวน 778 ล้านบาท และได้รับเงินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว จำนวน 567,663 ราย เป็น เงิน 8,010 ล้านบาท เป็นส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 506 ล้านบาทนอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการมาตรการคู่ขนาน อันประกอบด้วย โครงการรวบรวมผลผลิตข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกร จำนวนเงิน 1,855 ล้านบาท และโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 โดยแยกเป็นเกษตรกร 3,926 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 23,972 ตัน มูลค่า 198 ล้านบาท ผ่านสถาบันเกษตรกรฯ จำนวน 26 แห่ง ปริมาณข้าว 44,584 ตัน มูลค่า 295 ล้านบาท จ.อุตรดิตถ์มีสหกรณ์การเกษตรหลายอีกที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเกษตรกรปัจจุบันไม่มียุ้งฉางในการเก็บข้าว สถาบันเกษตรกรหรือสหกรณ์มีความพร้อมมากกว่า

“ด้วยราคาข้าวยังอาจจะไม่ดีนัก รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทำให้เกษตรกรพออยู่ได้ แบ่งเบา ภาระได้บางส่วนหนึ่งเท่านั้น ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูง เกษตรกรต้องผลิตข้าวปริมาณต่อไร่ ยกระดับคุณภาพ แข่งขันกับตลาดได้เชื่อว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมในการที่จะสนับสนุน”นายภูมิ กล่าวว่าในช่วงของการระบาด covid-19  ธ.ก.ส.มีการดำเนินการ ช่วยเหลือสมาชิก ลูกค้า ธ.ก.ส.ตั้งแต่มีการระบาดรอบแรกและต่อเนื่อง เป็นการพักชำระหนี้ โดยล่าสุดมีการพักชำระหนี้ภาคสมัครใจ เนื่องจากประชาชนเริ่มปรับตัว และยังมีอีกหลายโครงการ ที่ฟื้นฟูภาคการเกษตรซึ่งสามารถสอบถามที่ได้ ธ.ก.ส.สาขาใกล้บ้าน

“ในส่วนของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารอยู่ก่อนแล้ว ได้ขอเข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก ในปีนี้ โดยคาดว่าจะรวบรวมข้าวเปลือกทั้งสิ้น 39,718 ตัน วงเงินสินเชื่อประมาณ 239 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อฯ มีมติ ให้สหกรณ์ดาเนินแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้เข้าตรวจสอบ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยจัดประชุมนัดพิเศษเพื่อหาทางแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลจึงมีมติอนุมัติเงินกู้โดยมีเงื่อนไข ให้สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้เงินของ ธ.ก.ส.อย่างเคร่งครัด” นายภูมิกล่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญพิมพ์ ใบยา

บุญพิมพ์ ใบยา

ผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่อง 9 อสทม.สำนักข่าวไทย ,เนชั่น,workpoint tv ช่อง 23 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์