ชาวนา เฮ!! สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ มอบเงิน”สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี”

ที่หอประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด  นายกรกฏ  ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการมอบเงินตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี พร้อมด้วย นายประพันธ์ มายรรยงค์  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด และตัวแทนจาก ธกส.เมืองอุตรดิตถ์  โดยมอบเงินให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ในราคาตันละ 500 บาท ซึ่งมีเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ มารับเงิน จำนวน 250 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,479,265 บาท จำนวนข้าว 6,700 ตัน  

นายประพันธ์ มายรรยงค์  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์  จำกัด กล่าวว่า สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 เป็นการชะลอปริมาณข้าวเปลือกไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันในฤดูเก็บเกี่ยว โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร เพื่อให้ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพ โดยการเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉาง ไม่ให้เกษตรกรขายพร้อมกัน รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรในระหว่างรอการขายผลผลิต และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ ส่งเสริมสมาชิกปลูกข้าวในรูปแบบของแปลงใหญ่ กว่า 1 หมื่นไร่ และมีความพร้อมจุดรวบรวม ทั้ง โรงสีขนาด 200 ตันต่อวัน มีเครื่องอบลดความชื้นขนาด 500 ตันต่อวันจำนวน 2 จุดสามารถอบได้ทั้งข้าวโพดและข้าว มีไซโล ขนาด 16,000 ตัน ซึ่งใน 1 ฤดูข้าวนาปีสามารถรวบรวมผลผลิตได้มากถึง 4 หมื่นตัน และยุ้งฉางในการรองรับผลผลิตได้ ถือว่าครบวงจร ในการรองรับผลผลิตรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร และยังมีรถเกี่ยวข้าว มีโดรนในการบริการฉีดพ่น และมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลแปลงใหญ่ ทำให้สมาชิกลดต้นทุนการผลิต และในปีงบประมาณ 2562 สร้างผลกำไรและปั่นผลคืนให้สมาชิกกว่า 30 ล้านบาทจึงอยากให้ภารรัฐมีความต่อเนื่องในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ทั้งนี้ อยากให้ขยาย ในการรวบรวมผลผลิตข้าวนาปี นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว ไปยัง ข้าวหอมปทุม ข้าวขาวและ ข้าวประจำถิ่นซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเพราะเกษตรกรได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น