สาธุชนหลั่งไหล จอง “พระกริ่งเพชรกลับ”รุ่นไตรมาส 63 หลวงพ่ออุดร วัดประชาธรรมอุตรดิตถ์

ศาลาการเปรียญวัดประชาธรรม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล พระกริ่งเพชรกลับ และวัตถุมงคลรุ่น ไตรมาส 63 หลวงพ่ออุดร กนฺตสาโร โดย หลวงพ่ออุดร กนฺตสาโรเมตตาอธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว โดยมีพระเถรานุเถระทรงคุณ เจริญพุทธมนต์ พระธรรมจักรฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่วัตถุมลคลรุ่น   ไตรมาส 63 จำนวน 9 รูป คือ พระครูธำรงสีลวัตร เจ้าคณะตำบลจริม เจ้าอาวาสวัดท่าแฝก ,พระครูปัญญาผาสุกิจ รองเจ้าคณะอำเภอท่าปลา เจ้าอาวาสวัดท่าปลา, พระครูจารุวรรณวรนาท เจ้าคณะตำบลนางพญา เจ้าอาวาสวัดปากลี ,พระครูพิพิธปัญญาโสภณ เจ้าคณะตำบลท่าปลา เขต 1 เจ้าอาวาสวัดสิงห์คอมพัฒนา ,พระใบฏิกาไพโรจน์ กนฺตธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลนางพญา เจ้าอาวาสวัดห้วยอ้อย ,พระอธิการยัน ภูริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดน้ำปึง ,พระสมุห์ถนอม ถิรปุญโญ เลขานุการเจ้าคณะตำบลจริม วัดท่าแฝก,พระพระใบฎีกาชาญวิทย์อภิวโร เจ้าอาวาสวัดห้วยเลิศ และ พระทรงยศ ยโสธโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดเนินสวน การจัดสร้างพระกริ่ง เพชรกลับ และวัตถุมงคล รุ่น ไตรมาส 63  ในครั้งนี้หลวงพ่อ ได้จัดสร้างตามความต้องการของผู้มีจิตศรัทธาและคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่ยังไม่ได้บูชา..พระกริ่งกนฺตสาโร พระกริ่งรุ่นแรก ของหลวงพ่อ ซึ่งได้สั่งจองและเช่าบูชาไปจนหมด ตั้งแต่การเปิดจองเมื่อปี 2561 และรายได้จากการร่วมบูชาในครั้งนั้น ได้นำมาเป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างวิหารวัดประชาธรรม ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ ให้แล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตามเจตนาของ หลวงพ่ออุดร ในโอกาสวาระไตรมาส 63  ปีนี้ หลวงพ่อได้อนุญาต ให้จัดสร้างพระกริ่งขึ้นมาอีกครั้ง  ที่มีรูปแบบไม่เหมือนกับการจัดสร้างในครั้งแรก   โดยให้จัดสร้างในรูปแบบ  “พระกริ่งเพชรกลับ” (พลิกชะตาชีวิตให้กลับร้ายกลายเป็นดี) โดยหลวงพ่อมีความตั้งใจที่จะมอบให้ผู้มีจิตศรัทธาและคณะศิษย์ทั้งหลาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นขวัญและเป็นกำลังใจ ให้ก้าวผ่านเรื่องราวและวิกฤตต่าง ๆ ที่ได้เผชิญกันมา ปัดเป่าเรื่องร้าย ๆ สิ่งไม่ดี สิ่งไม่งาม ให้กลับกลายเป็นเรื่องดี ๆ สิ่งดี ๆ สิ่งงาม ๆ เข้ามาในชีวิตของตนเองและครอบครัว เพื่อที่จะได้มีแรงกาย แรงใจ ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจทั้งหลายของตนเอง ให้สำเร็จเจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป   สมดั่งความตั้งใจและความปรารถนาของหลวงพ่ออุดร ต่อการจัดสร้าง  “พระกริ่งเพชรกลับ” ในครั้งนี้

รายการจัดสร้าง รายการที่  1/ 2/ 3 /4 /6 /7 /8 จองเต็มทุกรายการ  รายการที่ 5 พระกริ่งเพชรกลับ เนื้อนวโลหะก้นเงิน สร้าง 111 องค์ สั่งจององค์ละ 999 บาท หลังวันที่ 12 สิงหาคม 2563  สั่งจององค์ละ 1,200 บาท รับวัตถุมงคลได้ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดและร่วมสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่ วัดประชาธรรม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญพิมพ์ ใบยา

บุญพิมพ์ ใบยา

ผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่อง 9 อสทม.สำนักข่าวไทย ,เนชั่น,workpoint tv ช่อง 23 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์