X

“ศรัณย์วุฒิ” เปิด สัมมนา”บทบทของชุมชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการ “บทบทของชุมชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด” ให้แก่ประชาชน อ.พิชัย และ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์กว่า 500 คน โดยมีนายอนาวิล  รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 , ส.ส.มณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กรุงเทพฯ เขต 20 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร , นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการฯ และนายธีรวัฒน์ วงศาสุวรรณ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพดติ พร้อมคณะร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สร้างสังคม ชุมชน สีขาว ปลอดยาเสพติด จากนั้นในเวลา 14.00 น.วันเดียวกัน นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ยังได้มีการจัดอบรม โครงการ”บทบทของชุมชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด” ให้แก่ประชาชน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย เขต 2 อ.ท่าปลา จำนวนกว่า 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนวาระแห่งชาติ เพื่อให้มีการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนเป็นพลังของแผ่นดินในกรต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นพลังสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปในปัจจุบัน เพราะสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งระบบการสื่อสารเทคโนโลกยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดความเสื่อมถอยขึ้นทางจริยธรรม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นเกิดช่องว่างของสถาบันครอบครัว จนส่งผลต่อพฤติกรรมยาชนในยุคปัจจุบัน เยาวชนบางกลุ่มหันไปพึ่งพาเสพติดและเกิดการมั่วรุมกัน จึงใคร่ขอให้ผู้เข้ร่วมโครงการทุกท่านให้ความดูแลบุตรหลานให้ดี โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่คือในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญพิมพ์ ใบยา

บุญพิมพ์ ใบยา

ผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่อง 9 อสทม.สำนักข่าวไทย ,เนชั่น,workpoint tv ช่อง 23 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์