ตะลอนทัวร์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดินแดน 3 วัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ดินแดน 3 วัฒนธรรม (ล้านนา ล้านช้าง ไทยกลาง) ภายใต้โครงการสื่อสัญจร ตะลอนทัวร์ โดยนำสื่อมวลชนทั้งสถานนีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ ออนไลน์  เที่ยวชมเส้นทางท่องเที่ยว 4 อำเภอ ได้แก่ ฟากท่า น้ำปาด ลับแล ตรอน และพิชัย ที่มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น และเรื่องเล่าจากนักเล่าเรื่องของแต่ละชุมชน   เช่นเยี่ยมชมหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถี อ.บ้านโคกและอำเภอฟากท่า ที่โดดเด่นด้วยผ้าทอพื้นเมือง ชมสะพานไม้ไผ่นากวาง อ.น้ำปาด ชุมชนที่นำวิถีชีวิตเกษตรกรรม สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวนลับแล  ศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้ สืบสานผ้าทอลับแล ที่สืบทอดมายาวนานเกือบ 200 ปี โดยจุดดังกล่าวมีนายนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดโครงการตะลอนทัวร์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างเป็นทางการ ก่อนจะลงพื้นที่ชมหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถี ตำบลหาดสองแคว อ.ตรอน ที่ชุมชนดังกล่าวมีโฮมสเตย์มากถึง 20 หลัง ที่รับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ด้วยวิถีชีวิตชุมชนลาวเวียงซึ่งยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และชมพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก อ.พิชัย วีรบุรุษผู้กล้า ทหารเอกพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหมู่บ้านในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 9 อำเภอ 24 ตำบล 28 หมู่บ้าน ใช้งบประมาณ 59,646,170 บาท ดำเนินการพัฒนาบุคลกร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งโครงการสื่อสัญจร ตะลอนทัวร์ จะสร้างการรับรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 28 หมู่บ้าน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น