เปิดลับแล เส้นทางท่องเที่ยวจักรยาน “ปั่นลับแล ไม่แก่ต้องปั่น”

ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองพระแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ ร่วมเปิดการแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  “ปั่นลับแล ไม่แก่ต้องปั่น” ที่ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้น ให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยงของจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นลับแล ไม่แก่ต้องปั่น” เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การแข่งขันจักรยานแรลลี่ (Sport Daily Bike) และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา (mountain bike) ใช้เส้นทางการแข่งขันที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลับแลระยะทาง 4 1.5 กิโลเมตร เพื่อดึงดูดความสนใจจาก นักท่องเที่ยวมาสัมผัส  เมืองลับแล    ทั้ง ผลไม้ขึ้นชื่อทั้งทุเรียน ลางสาด ลองกอง และอาหารพื้นบ้าน เช่น หมี่พัน ข้าวพันผัก ข้าวแคบ ผ้าทอเมืองลับแล และวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวลับแล    ทั้งนี้ ปัจจุบันประชาชน ให้ความสนใจและใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเฉพาะ การปั่นจักรยานไปตามเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะอำเภอลับแล มีเส้นทางจักรยาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาสัมผัสได้ตลอดทั้งปี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น