ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ น้อมรำลึกในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าฯจังหวัดอุตรดิตถ์  นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และ กล่าวคำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระปรีชาสามารถด้านช่างอันเป็นที่ประจักษ์ ตั้งแต่ทรงประดิษฐ์ของเล่นเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ กระทั่งเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว ก็ยังคงสนพระราชหฤทัยในงานช่างอย่างสม่ำเสมอ และทรงใช้ทักษะและความถนัด ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ด้วยพระองค์เอง เป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่สร้างชื่อเสียง และคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างเอนกอนันต์ อาทิ กังหันน้ำชัยพัฒนา การต่อเรือใบเล็กลงแข่งขันกีฬาแหลมทอง ในปี 2510 กระทั่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ตลอดจนทรงตั้งโรงเรียนพระดาบสเพื่อสอนวิชาชีพช่างให้แก่เยาวชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทั่วไป และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่าง ของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพใต้ ลุมพินีสถาน โดยกรมแรงงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยขณะนั้น เป็นเจ้าภาพ และทรงมีพระราชดำรัส ความว่า

“ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคนเพราะตลอดชีวิตของคนเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการสิ่งต่างๆ ที่ได้มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการ”

นายธวัชชัย  ไชยรินทร์  ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์   กล่าวว่า  ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระองค์ และกำหนดให้ทุกวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง ร.9 พระผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถด้านงานช่างฝีมือ พร้อมน้อมนำเป็นแบบอย่างสร้างงานสร้างคน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและจัดแสดงนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพพระองค์ท่านจัดแสดงให้ประชาชนได้ทราบกันอย่างกว้างขวางขึ้น   เพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทยรวมถึงประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น