X

อุตรดิตถ์ “เปิด Field Day” แนะเกษตรกรเริ่มฤดูผลิตใหม่ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ไม่เผาสร้างมลพิษ

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง     อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 เตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 โดย สนง.เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานดังกล่าวขึ้น    อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ ให้เกษตรกร วางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร  เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทั่วประเทศ  โดยปีนี้ขอความร่วมมือเกษตรกร ปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อย เหมาะสมกับสภาพดิน ภูมิอากาศ และต้องไม่เผาก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ นายประโชติ นิลรัตน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าปลา เป็นต้นแบบ การนำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเป็นสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ปลูกได้ทุกสภาพของดิน แต่ต้องมีการระบายน้ำที่ดี หน้าดินลึกพอสมควร โดยมีพื้นที่ปลูก จำนวน 23,974 ไร่ เกษตรกร 3,098 ราย ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ อ.ท่าปลา ได้ใช้ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงมีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำนมมะม่วงหิมพานต์ มะม่วงหิมพานต์แปรรูปรสชาติต่างๆ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอำเภอท่าปลาเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคีด้านการเกษตร จัดนิทรรศการ สินค้ามาโชว์และจำหน่าย เช่นกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer/Young Smart Famer แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต การเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เป็นต้น

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญพิมพ์ ใบยา

บุญพิมพ์ ใบยา

ผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่อง 9 อสทม.สำนักข่าวไทย ,เนชั่น,workpoint tv ช่อง 23 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์