X

นอภ.บางกรวย นำทีมจิตอาสามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

นายอำเภอบางกรวยนำทีมจิตอาสามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตามโครงการ “คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน”

วันที่ 20 มิ.ย.62 นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาด/ผอ.ศอ.จอส.อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรีพร้อมด้วยรองนายกทต.ศาลากลางกองสาธารณสุขรพ.สต.ศาลากลาง จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.ศาลากลาง กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลศาลากลาง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวยและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ“ ร่วมลงพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลศาลากลาง เพื่อดำเนินการมอบรถเข็นวิวแชร์ไม้เท้าสี่ขาถุงยังชีพและยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจำนวนทั้งสิ้น 17 ราย โดยหมู่ที่ 1 ต.ศาลากลาง จำนวน 10 ราย, หมู่ที่ 3 ต.ศาลากลาง จำนวน 7 ราย

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย กล่าวว่าวันนี้ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาได้ดำเนินการตามโครงการ” คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน”พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง” ทุกเดือนๆละประมาณ 250 คนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนโดยให้นายอำเภอหมั่นออกไปตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประการสำคัญจะทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใดและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรีด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความห่วงใยครัวเรือนยากจนผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อีกทั้งยังเป็นการรับทราบความเป็นอยู่เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงและญาติพี่น้องในพื้นที่ให้ดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความหวังโดยได้การมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยได้รับบริจาคสิ่งของจากผู้ประกอบการและผู้มีอุปการะคุณในพื้นที่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน