ผู้ว่าจ.นนทบุรีนำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น.  ณบริเวณลานสนามหญ้าด้านข้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายภานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน(ต้นรวงผึ้ง) ของจังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายอำพลอังคภากรณ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  รองผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.)  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  ภาคเอกชน  และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในพิธีด้วย

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานต้นไม้มงคล(ต้นรวงผึ้ง) เพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์บนถนนเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศตามโครงการ”1 จังหวัด1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562  และต่อมากระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันจันทร์ที่29 เมษายน2562 เวลา10.00 น. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลเนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพและผลิดอกในช่วงเดือนพระราชสมภพอีกทั้งต้นรวงผึ้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นเฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงปกปักษ์รักษาอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น