เทศบาลนครนนทบุรี มอบยานพาหนะตามโครงการ”อุ่นใจรัก​ พี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่น”

จังหวัดนนทบุรี มอบยานพาหนะจำนวน132คันที่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตามโครงการ”อุ่นใจรัก​ พี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่น”

วันที่22 เมษายน2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ประธานในการมอบยานพาหนะตามโครงการ”อุ่นใจรักพี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่น” ซึ่งเป็นโครงการมอบยานพาหนะที่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพที่ใช้งานได้ดีให้แก่ท้องถิ่นต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนแต่ขาดแคลนงบประมาณซึ่งดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่16 มอบรถไปแล้วจำนวน132 คัน

นายสมนึก ฯกล่าวว่าการจัดโครงการอุ่นไอรักพี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่นก็เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือสานสายใยความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท้องถิ่นดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันครั้งนี้เทศบาลนครนนทบุรีมียานพาหนะที่จะมอบให้ทั้งหมดรวม12 ประเภทรวม27 คันประกอบด้วย1.รถอัดขยะ2.รถเครนไฮโดรลิค3.รถกวาดดูดฝุ่น4.รถกระบะตรวจการ5.รถปิคอัพ4 ประตู6.รถยนต์อเนกประสงค์5 ประตู7.รถยนต์ตู้โดยสาร8.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7 คน9.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7 คน10.รถยนต์บรรทุก6 ล้อ11.รถยนต์ตรวจการแบบ2 ตอน12.รถจักรยายยนต์มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับต่อไปณห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรีชั้น4 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น