พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35 เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ 

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม ประจำจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทองพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35 เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีความเสียสละแรงกาย แรงใจ เพื่อที่จะให้โครงการ ฯ บรรลุวัตถุประสงค์

ในการนี้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ฯ โดยมี ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนนายอำเภอบางบัวทอง ผู้แทนนายอำเภอบางใหญ่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ

โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 35 ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยมีครอบครัวอุมปถัมภ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 ครอบครัว จาก 5 อำเภอ และมีจำนวนเยาวชนที่เข้าร่วม จำนวน 22 ราย จาก 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัด สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสงขลา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น