X

ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ นำจิตอาสาลุยกำจัดผักตบชวา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำจิตอาสาและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาภายในคลองบางใหญ่ที่อัดแน่นภายในคลองยาวกว่า 1 กิโลเมตร

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มี.ค.62 ณ วัดเอนกดิษฐาราม ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดผักตบชวาในคลองบางใหญ่ ณ บริเวณวัดเอนกดิษฐาราม  โดยในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนอัยการจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.)  ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอบางใหญ่  นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง  หน่วยทหารในพื้นที่  ตำรวจ  กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบางใหญ่  ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ  และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

คลองบางใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างคลองอ้อมนนท์ และคลองนราภิรมย์  ซึ่งคลองบางใหญ่ใช้เป็นทางสัญจรที่สำคัญทางน้ำแห่งหนึ่ง และสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรณีเกิดฝนตกหนัก  แต่สภาพปัญหาสำคัญของคลองบางใหญ่ คือ การระบายน้ำที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีอุปสรรคกีดขวางการไหลของน้ำ เช่น ผักตบชวา วัชพืชและต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่นเป็นช่วงๆ  ทั้งนี้ ปัจจุบันมีปริมาณผักตบชวาอยู่อย่างหนาแน่นในคลองบางใหญ่ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางใหญ่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  มีพื้นที่ผักตบชวาประมาณ 30,000 ตารางเมตร (คิดเป็นปริมาณประมาณ 1,500 ตัน)  ดังนั้น กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะเข้ามาร่วมดำเนินการกำจัดผักตบชวาอันถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ และในขณะเดียวกันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน