ผู้ว่านนท์เปิดกิจกรรม “Open House & Big Cleaning Day”

นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม “Open House & Big Cleaning Day” แก้ปัญหาฝุ่นละอองและการจัดการมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของโรงาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.15 น. ณ บริษัท เมโทร พาเนล จำกัด ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Open House & Big Cleaning Day” โดยมีนายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอไทรน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ ผู้บริหารบริษัท เมโทร พาเนล จำกัด ได้กล่าวสรุปภาพรวมการจัดการมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัท ซึ่งประกอบกิจการทำไม้วีเนียร์ ไม้อัด ประตูไม้อัด ฯลฯ


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ โดยต้นกำเนิดของปัญหาอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ภาคอุตสาหกรรมก็ถือเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยสำคัญ ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาได้ดี คือ การป้องกันที่ต้นเหตุ ด้วยการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมเหตุปัจจัย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และได้มีการตั้งคณะทำงานเข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆภายในจังหวัดนนทบุรี นอกจากนั้น ได้กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้ตื่นตัวในการร่วมควบคุมและลดปัจจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าวด้วย ในตอนท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวให้กำลังใจแก่พนักงานทุกคนของบริษัทที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดภายในบริเวณโรงงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กได้แล้ว ยังจะสร้างความมั่นใจกับชุมชนรอบข้างว่าโรงงานจะอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความรับผิดชอบ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น