ผู้ว่านนท์ประชุมหาแนวทางสนับสนุนการเลือกตั้งล่วงหน้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมหารือหาแนวทางสนับสนุนคณะกรรมการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม นี้

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น