X

นายอำเภอไทรน้อย นำจิตอาสาทำความสะอาดวัดเนื่องในวันมาฆบูชา

นายอำเภอไทรน้อย นำจิตอาสาภาครัฐ เอกชนและนักเรียน ทำความสะอาดวัดเนื่องในวันมาฆบูชา ตามแนวทางชื่อ“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 18 ก.พ.62 ที่วัดยอดพระพิมล หมู่ที่6 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นายวิรัตน์ เธียรพจีกุล นายอำเภอไทรน้อย เป็นประธานเปิดงานโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขพัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5ส. โดยมี นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต.ขุนศรี ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.ขุนศรี , นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กำนันตำบลขุนศรี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ครู นักเรียน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยนายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กำนันตำบลขุนศรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็คือเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนซึ่งวัดถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อให้เกิดการพัฒนาภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่นและใช้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมทั้งมีบทบาทในการควบคุมสังคมเพราะพระสงฆ์เป็นที่เคารพของประชาชนโดยทั่วไป ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัด และอยากให้วัดกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งทางใจ และศีลธรรม ตลอดจนสามารถใช้วัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และชุมชน จึงได้ทำกิจกรรมเชิงพุทธที่จะสร้างศรัทธาทั้งทางกายและใจให้เกิดขึ้นในอนาคต

ทางด้านนายวิรัตน์ เธียรพจีกุล นายอำเภอไทรน้อย กล่าวว่า วันนี้ทางอำเภอไทรน้อยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจ เป็นการสนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10 และพรุ่งนี้เป็นวันมาฆบูชาวันนี้เราจึงปฎิบัติกิจกรรมที่วัดยอดพระพิมลโดยบูรณาการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และจิตอาสา โดยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ตามแนวทาง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน