พิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 3

พิษณุโลก พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทัพบก ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้แม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08.45 น. ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 กันยายน 2561 กองทัพภาคที่ 3 จึงได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 3 ระหว่าง พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทัพบก และ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 โดยพิธีลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3 ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกระทำพิธีมอบการบังคับบัญชา ณ ลานหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เตรียมทหารรุ่นที่ 20 เป็นแม่ทัพคนที่ 36 ของกองทัพภาคที่ 3

………………………………………………………………………

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น