สตง.ตามรอยพระทศมินทราชา จิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านปลักแรด

พิษณุโลก สตง.ภูมิภาคที่ 10 จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2563  นางวิภัสรา  ผลลาภทวี   ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) เป็นประธานเปิดกิจกรรม สตง.ตามรอยพระทศมินทราชา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ สนามโรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี บุคลากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์  จำนวน  123  คน บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปลักแรด จำนวน  70  คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายอัครโชค   สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแห่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเสริมสร้างจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ ตามแนวทางจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน ซ่อมแซมระบบกรองน้ำของโรงอาหาร และกิจกรรมสันทนาการสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเจ้าหน้าที่ สตง.  นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี

มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี

เกิดพิษณุโลก เรียนพิษณุโลก และขอปักหลักใช้ชีวิตที่พิษณุโลก มีประสบการณ์งานข่าวในพิษณุโลกร่วม 20 ปี จากการเป็นผู้สื่อข่าวให้กับทีวี และสื่อสิ่งพิมพ์หลายแขนง มีความมุ่งมั่นทำเว็ปไซด์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนคนพิษณุโลก