เจ๋ง! โรงเรียนราชาประชานุเคราะห์ 15 ปลูกข้าว กข43 เหมาะผู้เสี่ยงเบาหวาน

เชียงราย-โรงเรียนราชาประชานุเคราะห์ 15 นำผลผลิตข้าวเปลือกไปแปรรูป สีเป็นข้าวสารนำมาสนับสนุนกิจกรรมอาหารเช้า และอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน

วันที่ 7 พ.ย.62 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข43 (ข้าวพันธุ์ที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ) ที่ แปลงนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า ในพื้นที่ 15 ไร่ ที่นักเรียนและครูได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาลงแขกปลูกข้าว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อนำผลผลิตข้าวเปลือกไปแปรรูป สีเป็นข้าวสารนำมาสนับสนุนกิจกรรมอาหารเช้า และอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน และบางส่วนนำไปจำหน่ายให้บุคคลที่มีภาวะความเสี่ยงที่เป็นโรคเบาหวาน จำหน่ายในแบบบรรจุถุงละ 1กิโลกรัม ราคาถุงละ 60 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวพันธุ์กข​ 43 จากแปลงนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า ได้พัฒนาให้เป็นโครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน แบบมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และบุคลากร ด้วยวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษ

ดร.กัมพล กล่าวต่อว่า จากการศึกษาวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวในเชิงสุขภาพ โดยคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ปลูกในประเทศไทยมากกว่า 100 พันธุ์ พบว่า ข้าวเจ้าพันธุ์ กข​ 43 ให้ปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่ำกว่าข้าวอมิโลสต่ำชนิดอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ในมนุษย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีที่พบว่าข้าวพันธุ์ กข​ 43 มีค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวขาวน้อยกว่าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และมีค่าใกล้เคียงกับข้าวพันธุ์หอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวอมิโลสสูงและร่วนแข็ง จุดเด่นของข้าวพันธุ์นี้ มีแป้งข้าวสารที่มีโมเลกุลมีขนาดใหญ่กว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว การย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลก็จะช้ากว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ ดังนั้น ข้าวพันธุ์ กข​ 43 จึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวาน นอกจากนี้การที่เป็นข้าวที่ใช้เวลาย่อยแป้งเป็นน้ำตาลได้ช้า จึงทำให้อยู่ท้องได้นานขึ้น จึงเหมาะกับคนที่อยู่ในระหว่างควบคุมน้ำหนัก

ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต่ออีกว่า อย่างไรก็ตาม การจะปลูกข้าว กข​ 43 เป็นข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ นั้นดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค และคนที่รักสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันนี้ เราจะเห็นว่าคนไทย ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น นอกจากจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกกำลังกายแล้ว เรื่องของการเลือกรับประทานข้าว ก็เป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักที่เราต้องรับประทานอยู่เป็นประจำ ซึ่งข้าว กข​ 43 ในข้าวขัดขาวนั้น มีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ที่ 57.5 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำ ถึงปานกลาง และนอกจากคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นที่ถูกอกถูกใจคนรักสุขภาพแล้ว ข้าว กข43 เมื่อหุงสุกแล้วยังเป็นข้าวที่ให้ความนุ่ม เหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ คล้ายกับข้าวหอมมะลิอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น