ผุดป่ากลางเมืองเชียงรายสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ยูเนสโก้

เชียงราย-จัดประชุมเพื่อเสนอแนวคิดพัฒนาป่าดอยสะเก็นหรือ “คีรีชัยยามะ” บนพื้นที่ 62 ไร่ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว และเรียนรู้ศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้

วันที่ 5 ก.ย.2562 เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมา นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายสนอง บุญเรือง ประธานโครงการคีรีชัยยามะ และ ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ร่วมกับประชาชนชาวชุมชนดอะสเก็น เขตเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดประชุมเพื่อเสนอแนวคิดพัฒนาป่าดอยสะเก็นหรือ “คีรีชัยยามะ” ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 62 ไร่สภาพเป็นป่าชุมชนตั้งอยู่ในเขตเมืองเชียงรายพอดี โดยภายในมีพระธาตุคีรีชัยและป่าที่ยังสมบูรณ์ ทำให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชาวบ้านต้องการที่จะอนุรักษ์ให้เป็นธรรมชาติกลางเมืองเชียงรายและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวกลางใจเมืองเชียงราย รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ตามที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้ได้ยกให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้อีกด้วย เบื้องต้นที่ประชุมหารือในการสร้างเส้นทางไปยังพระธาตุคีรีชัยให้สะดวกและสร้างสะพานไปตามป่าโดยยังคงอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งธรรมชาติเดิมอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิดด้วยน.ส.วรรณพัชร จินดาขัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่าการพัฒนาดังกล่าวเกิดจากการเริ่มของทางชุมชนดอยสะเก็นที่มีการปลูกข้าว พืชผัก อนุรักษ์ต้นไม้ ฯลฯ ทำให้ทางเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้เข้าไปส่งเสริมและมีการนำเอาดินและพืชผักในชุมชนไปตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างกระทั่งกลายเป็นโครงการนำร่องด้านเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย ต่อมาก็จึงมีแนวคิดจะร่วมกันพัฒนาให้เป็นป่าชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวด้วยดังกล่าวนายเพ็ชร บุญศรี ประธานชุมชนดอยสะเก็น กล่าวว่าปัจจุบันชาวชุมชนดอยสะเก็นต่างเห็นด้วยอย่างยิ่งในการพัฒนาดอยสะเก็นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ เพราะจะช่วยส่งเสริมเรื่องอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพราะเมื่อธรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์์กับชุมชนก็จะทำให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ต่อไปด้าน ดร.สุรชัย กล่าวว่าการพัฒนาเบื้องต้นนั้นทราบว่าจะมีการพัฒนาป่าดอยสะเก็นโดยไม่ทำร้ายป่าแต่กลับจะทำให้สภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น และการพัฒนาก็ให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติ ทั้งสะพานและอาคารสถานที่โดยมีชาวชุมชนได้มีส่วนร่วม ซึ่งในอนาคตก็จะเป็นบทพิสูจน์ในการพัฒนาธรรมชาติกลางเมืองเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวได้ในเร็วๆ นี้ต่อไป.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น